1965-1994

Navn: Flemming Alfang.

Fødselsår: 1944.

Nationalitet: Dansk.

Stilling: Autoriseret elinstallatør.

Stillinger: Autoriseret elinstallatør.
Ingeniørassistent (byggeleder).

Uddannelser: Faglært elektriker 1965.
Elinstallatøreksamen 1967.
Miljøkonsulent 93

Professionelle
Foreninger: Teknisk Landsforbund.
DFK, Dansk Forening for Kvalitsstyring.

Landeerfaring: Danmark.

Sprogfærdigheder: Lidt engelsk og lidt tysk.

Levnedsløb:

1997 – 2002
Virksomheden indkøres i det nye hus og omkring juni genoptages arbejdet med miljøhåndbogen. Virksomheden certificeres i november 1997 efter DS/EN 14001:1996, da BS7750 er på vej ud.

Datagraf Auning AS ønsker hurtigst muligt at kunne producere produkter, der kan svanemærkes, licens hertil ansøges i januar 1998, og licens gives 7. maj.

1998 planlægges og etableres bogbinderi i forlængelse af trykkeriet.
Internetafdelingen flytter i 1999 til lejede lokaler i UCA-bygningen. Indretning og etablering planlægges.

I efteråret 2000 planlægges overgang til CTP, til erstatning for en fotosætter. CTP´en etableres i januar 2001.

Gennemgår det krævede 34 timers sikkerhedskursus udbudt af BST.

Licensen til svanemærket produktion ansøges fornyet for anden gang i slutningen af 2001.

I slutningen af 2001 planlægges etablering af CTP II som erstatning for den sidste fotosætter. Etableringen og indkøringen skal foregå i 1. kvartal af 2002.

Efter etableringen af CTP II, flytter Internetafdelingen tilbage til Energivej 75.

1996 – 1997 Der udarbejde byggeprojekt, som jeg har tilsynet med.

1995 – efterår Holder møde med Dansk Standard, der godkender miljøhåndbogen, der dog sætte i bero, da det er virksomhedens adresse, der skal udstedes certifikat på, derfor går det over til byggeplanlægning i stedet for.

Forbereder udarbejdelsen af en miljøhåndbog efter BS 7750, men udarbejder først en virksomhedsgennemgang for 1994, der bliver virksomheden grundlag for fremtidige miljøpåvirkninger.

Får ansættelse hos en grafisk virksomhed, der mangler hjælp til miljøcertificering, kvalitetsstyring og et kommende byggeri.

Underviser i Word og Excel.

1994 – april Afslutter Miljøkonsulent 93, ved Århus Amts Virksomheds Udvikling.

1993 – 1994 Starter den 25. oktober 1993 på et kursus ved Århus Amts Virksomheds Udvikling, Miljøkonsulent 93, baseret på DSANF 75/BS7750. Afsluttes med udgangen af april 1994.

Intensiv kursus i faglig tysk II uge 42, Teknisk Landsforbund/Århus Tekniske Skole.
Tilmeldt ISO/9000 kursus, i 6 uger, Teknisk Landsforbund/Århus Tekniske Skole.

Århus Købmandsskoles kursus i Virksomhedens informations- og kontorautomation, hvor første del afsluttes i januar 1994.
Intensiv kursus i tysk uge 16, Teknisk Landsforbund /AOF.

Projektstyring på PC uge 13, Århus Tekniske Skole.
Pc-værkstedet uge 10, Århus Tekniske Skole.

På kursus i DS/ISO 9000 uge 2, 4 og 8, Århus Tekniske Skole.

1992 – April Arbejdsløs fra l. april.

Har undervist i tekstbehandling og regneark, under DOS, Works tekstbehandling og regneark og under Windows styresystem, Word og Excel.

 

1991 – 1992 Autoriseret elinstallatør hos Ludvigsen & Hermann A/S, Viby J., hvor vi udfører alle former for elinstallationer, samt VVS-, og industriinstallationer, blik og fjernvarmeforsyninger.

1991 – januar til 3l. marts, arbejdsløs.

1987 – 1990 Carl Bro as, Rådgivende ingeniørfirma, Århus. Byggeledelse, fagtilsyn og teknisk konsulent.

DLG Bonnet, siloudvidelse 1990.

Aars Kommune, 1989-90, Aars Renseanlæg, anlægssum ca. 28 mio.

Århus Kommune, 1989-90, 57 ældreboliger i Lisbjerg og Brabrand ca. 3900 m2 .

Inter Profiles A/S 1989, produktions- og administrationsbygning ca. 4100 m2, anlægssum ca. 10 mio.

Tranbjerg Kvickly 1989, om- og tilbygning, anlægssum ca. 4 mio.

Ejerforeningen Klintegaarden 1989-90, facaderenovering, ca. 4 mio.

Ebeltoft Brugsforening 1987, om- og tilbygning, ny Kvicklybutik, anlægssum ca. 10 mio.

Andelsboligforeningen Det Sociale Boligbyggeri for Århus og Omegn 1987 – 88, tæt-lav boligbyggeri, 38 boliger i afdeling 15, Hårup, ca. 3050 m2, anlægssum ca. 20 mio.

1986 – 1987 Tømrerfirma Martinsen & Co.
Beregner ved tilbudsgivning.

1970 – 1986 Carl Bro as, Rådgivende ingeniørfirma, Århus.

Byggeledelse, fagtilsyn og teknisk konsulent.

Aars Kommune 1985 – 1986, I/S Aars Forbrændingsanlæg, anlægssum 36 mio.

Hotel Pakhus, Nykøbing Mors, 1985 – 86, Indretning af hotel i gammel pakhus nær havnen.

Carl Bro Gruppen, 1985 kontorhus Risskov, om- og tilbygning, renovering og efterisolering af facader, i alt ca. 2600 m2, anlægssum 10 mio.

I/S Reno Syd, Affaldsforbrændingsanlæg, 1983 – 1984, anlægssum ca. 21 mio.

Århus Kommunale værker, Varmeforsyningen, Varmeplan Århus, ca. 15 veksler- og afspærringsanlæg, 1984 – 85.
Andelsboligforeningen Det Sociale Boligbyggeri for Århus og Omegn 1983 – 84, tæt lav boligbyggeri, 42 boliger i afdeling 14, Hårup, anlægssum ca. 18 mio.

Arbejdernes Andels Boligforening, 1981 – 82, Høj rejsning på 3-etagers blokke, Trillegården.

Andelsboligforeningen Det Sociale Boligbyggeri for Århus og Omegn 1982 – 83, 50 lejligheder i afdeling 10.

Grenå Halm- og affaldsforbrænding, 1980 – 8l.

For FDB ca. 60 butiksbyggerier i perioden 1970 – 80, anlægssummer varierende fra l – 6 mio.

Brandskadeopgørelse på Østbanen for Kurt Thorsen, 1977, med henblik på skadeserstatning.

AUC, Ålborg Universitets Center, fagtilsyn med installationer, l. etape, 1977.

Dansk Landbrugs Grovvareselskab, mange forskelligartede byggerier og opgaver i Jylland og på Fyn, 1970 – 80.

Brandskadeopgørelse for P. Thorsen Møbler, 1978, med henblik på skadeserstatning.

Andelssmør Esbjerg, 1975 – 76, Kølelager samt om- og tilbygninger af eksisterende.

Tillidshverv Teknisk besigtigelse af fast ejendom, F.R.I. og PAR.

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i flere perioder hos Carl Bro as.

1968 – 1970 LK-NES, Europaplads 4, 8000 Århus C.

Teknisk assistent med projektering og kalkulation af pladekapslede tavler som arbejdsområde.
Ved ordre på de tilbudte tavler, udarbejdes der tavleforsider samt fremstilling af ledningsskemaer, beregnet til brug for tavlemontøren og elektrikeren, der skal opstille og tilslutte tavlen.

1967 – 1968 Militærtjeneste ved Nørrejyske Artilleriregiment, Århus, i ni måneder, derefter Nymindegab i tre måneder.

Uddannelse:

1966 – 1967 Installatørprøven ved Århus Tekniske Skole.

1965 – 1966 Et års beskæftigelse som el-montør, inden elinstallatøruddannelsen kan påbegyndes.

1960 – 1965 I lære som elektriker, mesterlære, ved elinstallatør Keld Valbæk, Th. Thorupsvej 36, Åbyhøj.

Anden faglig erfaring :
Deltaget i efteruddannelseskurser, der omfatter følgende emner:

Byggeadministration, inventarstyring, byggejura, tidsplanslægning, sikkerhedskursus, reparation af
beton, fugtskader, syn og skøn, og teknisk besigtigelse af fast ejendom